327/2011 Sb.Vyhláška o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel

Částka: 114 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. listopadu 2011 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 3. listopadu 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
327

VYHLÁŠKA
ze dne 3. listopadu 2011
o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě
nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 261/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 23a odst. 7, § 24 odst. 3, § 27 odst. 3, § 33 odst. 1 písm. q), § 55g odst. 5 a § 55h odst. 5 zákona:


ČÁST PRVNÍ

ÚDAJE POSKYTOVANÉ V SOUVISLOSTI S PROVOZEM LODĚ, NÁMOŘNÍ NEHODOU NEBO MIMOŘÁDNOU UDÁLOSTÍ A MINIMÁLNÍ VÝŠE POJIŠTĚNÍ ZA ŠKODY Z PROVOZU LODĚ


§ 1

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1).


§ 2

        Oznámení provozovatele nebo velitele lodi podle § 23a odst. 3 a 4 zákona obsahuje

a)   identifikaci lodi

1.   jméno lodi,

2.   volací značku lodi a

3.   identifikační číslo lodi přidělené Mezinárodní námořní organizací,

4.   údaj o tom, zda loď smí přepravovat ozářené jaderné palivo, plutonium nebo vysoce radioaktivní odpad v obalech,

b)   přístav určení,

c)   u lodi opouštějící přístav v členském státě Evropské unie předpokládanou dobu odplutí z přístavu nebo z lodivodské stanice podle požadavků orgánu tohoto členského státu příslušného podle jeho předpisů a předpokládanou dobu příjezdu do následného přístavu určení,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚDAJE POSKYTOVANÉ V SOUVISLOSTI S PROVOZEM LODĚ, NÁMOŘNÍ NEHODOU NEBO MIMOŘÁDNOU UDÁLOSTÍ A MINIMÁLNÍ VÝŠE POJIŠTĚNÍ ZA ŠKODY Z PROVOZU LODĚ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel
§ 8  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 9  
Příloha č. 1 - Obsah zpráv o výsledcích zjišťování příčin námořních nehod a mimořádných událostí
Příloha č. 2 - Oznámení o námořní nehodě a mimořádné události
Zavřít
MENU