278/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)

Částka: 099 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. září 2011 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 13. září 2011 Nabývá účinnosti: 1. října 2011 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 516/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
278

VYHLÁŠKA
ze dne 13. září 2011,
kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty,
o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci
(vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 11 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 91/2011 Sb., k provedení § 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 6 a § 7 odst. 5:


Čl. I

        Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU