270/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza

Částka: 096 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. září 2011 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 7. září 2011 Nabývá účinnosti: 1. října 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
270

VYHLÁŠKA
ze dne 7. září 2011,
kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat
v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě
uděleného letištního průjezdního víza        Ministerstvo vnitra po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 182 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb.:


Čl. I

        Příloha k vyhlášce č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, zní:


„Příloha k vyhlášce č. 428/2010 Sb.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU