244/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

Částka: 088 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. srpna 2011 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 4. srpna 2011 Nabývá účinnosti: 1. září 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
244

VYHLÁŠKA
ze dne 4. srpna 2011,
kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy
a ochranné výchovy ve školských zařízeních        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 41 odst. 1 písm. a) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, se mění takto:

        1.  V § 14 odst. 3 se slovo „Králíky,“ zrušuje.

        2.  V § 14 odst. 9 se za slovo „Kopřivnice,“ vkládá slovo „Králíky,“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU