241/2011 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)

Částka: 087 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 25. srpna 2011 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 16. srpna 2011 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
241

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 16. srpna 2011
o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)


        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a v návaznosti na nabytí účinnosti ústavního zákona č. 135/2011 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb., ke dni 1. srpna 2011, oznamuje aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (dále jen „klasifikace CZ-NUTS“), zavedené sdělením Českého statistického úřadu č. 490/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 a aktualizované sdělením Českého statistického úřadu č. 228/2004 Sb. ze dne 14. dubna 2004 a sdělením Českého statistického úřadu č. 201/2007 Sb. ze dne 26. července 2007.

. . .

Zavřít
MENU