222/2011 Sb.Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2012 až 2016

Částka: 079 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. července 2011 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. června 2011 Nabývá účinnosti: 1. září 2011
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU