222/2011 Sb.Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2012 až 2016

Částka: 079 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. července 2011 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. června 2011 Nabývá účinnosti: 1. září 2011
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
222

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. června 2011
o zavedení letního času v letech 2012 až 2016


        Vláda nařizuje podle § 1 zákona č. 54/1946 Sb., o letním čase, a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje zavedení letního času v letech 2012 až 2016.


§ 2

Počátek a konec letního času v letech 2012 až 2016

        (1)  Letní čas se zavádí

a)   v roce 2012 dnem 25. března,

b)   v roce 2013 dnem 31. března,

c)   v roce 2014 dnem 30. března,

d)   v roce 2015 dnem 29. března,

e)   v roce 2016 dnem 27. března.

V těchto dnech o druhé hodině středoevropského času se posunou hodiny na třetí hodinu letního času.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Počátek a konec letního času v letech 2012 až 2016
§ 3 - Vliv zavedení letního času na stanovenou týdenní pracovní dobu
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU