221/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 078 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. července 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. června 2011 Nabývá účinnosti: 22. července 2011 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
221

ZÁKON
ze dne 21. června 2011,
kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ


Změna zákona o ochraně ovzduší

Čl. I

        Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 483/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 164/2010 Sb., zákona 172/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb. a zákona č. 91/2011 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 23 odst. 1, § 24 odst. 1, § 25 odst. 1 a 2 písm. a) a b), § 27 odst. 4, § 30, § 31 odst. 1 písm. a), § 31 odst. 3, 5 a 6, § 32 odst. 2, § 33, § 39 odst. 1, § 40 odst. 9 písm. b) a c), § 43 písm. z), § 44 odst. 1 a 2, § 46 odst. 1 písm. n), § 46 odst. 2 písm. i), § 51 odst. 1 písm. a) a b) a v § 52 odst. 3 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU