207/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. července 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. června 2011 Nabývá účinnosti: 3. srpna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU