205/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

Částka: 072 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. července 2011 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 1. července 2011 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 451/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
205

VYHLÁŠKA
ze dne 1. července 2011,
kterou se mění vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., k provedení § 13 odst. 11 zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, se mění takto:

        1.  V § 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

        2.  § 3 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.

        3.  V příloze se slova „a způsob a místo jejich trvalého nezaměnitelného označení, týká-li se žádost zvířete, které musí být takto označeno“ zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU