190/2011 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru a informačních povinností emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob

Částka: 070 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. července 2011 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. června 2011 Nabývá účinnosti: 15. července 2011
Platnost předpisu: Ano (od 29. května 2022 zrušen předpisem 96/2022 Sb.) Pozbývá platnosti: 29. května 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
190

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. června 2011,
kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky
investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru a informačních povinností emitenta
některých investičních cenných papírů a dalších osob        Vláda nařizuje podle § 199 odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 188/2011 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

        Toto nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje limity některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru a informačních povinností emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob.


§ 2

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
Zavřít
MENU