180/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 065 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. června 2011 Nabývá účinnosti: 1. července 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
180

ZÁKON
ze dne 9. června 2011,
kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ


Změna zákona o finančním arbitrovi

Čl. I

        Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 285/2009 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠1

        K rozhodování sporů mezi

a)   poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb,

b)   vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz,

c)   věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru1),

d)   investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti,

pokud je jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána pravomoc českého soudu, je příslušný též finanční arbitr (dále jen „arbitr“). Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc arbitra. Arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporu.

_______________________________
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o finančním arbitrovi
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákoníku práce
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU