139/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony

Částka: 053 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. května 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. dubna 2011 Nabývá účinnosti: 27. května 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU