97/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. dubna 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. března 2011 Nabývá účinnosti: 12. dubna 2011
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2011
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
97

ZÁKON
ze dne 23. března 2011,
kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2011        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se číslo „1 044 000 908 000“ nahrazuje číslem „1 055 700 908 000“ a číslo „1 179 000 908 000“ se nahrazuje číslem „1 190 700 908 000“.

        2.  V příloze č. 1 se číslo „1 044 000 908“ nahrazuje číslem „1 055 700 908“ a číslo „1 179 000 908“ se nahrazuje číslem „1 190 700 908“.

        3.  V příloze č. 2 se číslo „527 052 034“ nahrazuje číslem „538 752 034“, číslo „531 463 917“ se nahrazuje číslem „543 163 917“ a číslo „1 044 000 908“ se nahrazuje číslem „1 055 700 908“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU