81/2011 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání

Částka: 031 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 25. března 2011 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. února 2011 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
81

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. února 2011,
kterým se mění nařízení vlády č. 430/2006 Sb.,
o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu
a zásadách jejich používání        Vláda nařizuje podle § 17 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 319/2004 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 písm. a) a v příloze bodě 1 úvodní části ustanovení se slovo „referenční“ zrušuje.

        2.  V § 3 odst. 1 písm. c) se za text „1 : 10 000,“ vkládá text „1 : 25 000,“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU