70/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

Částka: 027 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. března 2011 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 9. března 2011 Nabývá účinnosti: 31. března 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
70

VYHLÁŠKA
ze dne 9. března 2011,
kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení
a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431 písm. a), d) a e) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

        Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, se mění takto:

        1.  V § 1 písm. b) se za slova „náležitosti formuláře přihlášek pohledávek,“ vkládají slova „náležitosti formuláře písemného vyrozumění o popření pohledávky insolvenčním správcem, náležitosti formuláře popření pohledávky přihlášeným věřitelem,“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU