67/2011 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění nařízení vlády č. 246/2009 Sb.

Částka: 026 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. března 2011 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. února 2011 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 268/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2015
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU