54/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 019 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. března 2011 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 28. února 2011 Nabývá účinnosti: 10. března 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
54

VYHLÁŠKA
ze dne 28. února 2011,
kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb.,
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 81 odst. 11, § 91 odst. 1 a § 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 242/2008 Sb. a zákona č. 49/2009 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. a vyhlášky č. 274/2010 Sb., se mění takto:

        1.  V § 4 se na začátek odstavce  4 vkládá věta „Žák se v řádném termínu přihlašuje na všechny zkušební předměty uvedené v odstavci  2 písm. b) a c).“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU