30/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony

Částka: 011 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. února 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. ledna 2011 Nabývá účinnosti: 1. března 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU