20/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 007 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. února 2011 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 31. ledna 2011 Nabývá účinnosti: 15. března 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 283/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
20

VYHLÁŠKA
ze dne 31. ledna 2011,
kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 a § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb.:


Čl. I

        V § 26 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. a vyhlášky č. 22/2010 Sb., se slova „§ 24a odst. 2 písm. a), § 24a odst. 3 písm. a),“ nahrazují slovy „§ 24a odst. 2 a 3,“.


Čl. II

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 2011.


Ministr:
Ing. Jankovský v. r.

MENU