20/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 007 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. února 2011 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 31. ledna 2011 Nabývá účinnosti: 15. března 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU