97/2011 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 38/2011 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže

Částka: 050 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 3. listopadu 2011 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 27. září 2011 Nabývá účinnosti: 27. září 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 31/2012 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2012
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
97

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 38/2011 Sb.m.s.
o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou
o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě výměty nót ze dne 21. září 2011 a 27. září 2011 byl podle článku 9 odst. 1 Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže1) stanoven počet občanů, kteří budou moci využít Dohodu v kalendářním roce 2011, na 1 050 občanů z každého státu.

____________________________
1)
Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže, podepsaná dne 23. listopadu 2006 v Ottawě, byla vyhlášena pod č. 74/2007 Sb.m.s.; skutečnosti důležité k provádění Dohody byly oznámeny pod č. 84/2007 Sb.m.s.

MENU