432/2010 Sb.Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

Částka: 149 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. prosince 2010 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
432

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. prosince 2010
o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury


        Vláda nařizuje podle § 40 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 430/2010 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 1 písm. d) zákona:


§ 1

Průřezová kritéria

        Průřezovým kritériem pro určení prvku kritické infrastruktury je hledisko

       a) obětí s mezní hodnotou více než 250 mrtvých nebo více než 2 500 osob s následnou hospitalizací po dobu delší než 24 hodin,
       b) ekonomického dopadu s mezní hodnotou hospodářské ztráty státu vyšší než 0,5 % hrubého domácího produktu, nebo
       c) dopadu na veřejnost s mezní hodnotou rozsáhlého omezení poskytování nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života postihujícího více než 125 000 osob.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Průřezová kritéria
§ 2 - Odvětvová kritéria
§ 3 - Účinnost
Příloha - ODVĚTVOVÁ KRITÉRIA PRO URČENÍ PRVKU KRITICKÉ INFRASTRUKTURY
Zavřít
MENU