424/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony

Částka: 147 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 30. prosince 2010 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU