394/2010 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

Částka: 141 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 27. prosince 2010 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 14. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
394

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 14. prosince 2010
o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)


        Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. ledna 2011 aktualizaci Číselníku zemí (dále jen „číselník CZEM“) vydaného sdělením Českého statistického úřadu č. 489/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003 a aktualizovaného sdělením č. 534/2006 Sb. ze dne 27. listopadu 2006.

        Do aktualizovaného číselníku CZEM jsou promítnuty změny k mezinárodní normě ISO 3166-1, které na svých stránkách publikuje Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Český statistický úřad dále z důvodu aktuálních potřeb uživatelů zařazuje do číselníku CZEM položku Kosovo. Změny jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.

. . .

Obsah předpisu:
Příloha - Aktualizované položky Číselníku zemí (CZEM)
Zavřít
MENU