385/2010 Sb.Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace

Částka: 138 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 17. prosince 2010 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 29. října 2010 Nabývá účinnosti: 23. listopadu 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
385

SDĚLENÍ
Ministerstva průmyslu a obchodu        Ministerstvo průmyslu a obchodu sděluje v souladu s § 15 odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), že svým rozhodnutím č. 190/2010 ze dne 29. října 2010, č. j. 39101/10/05300/01000, PID: MIPOX01J54RI, pověřilo Český institut pro akreditaci, o. p. s., se sídlem v Praze 3, Olšanská 54/3, IČ: 25677675, prováděním akreditace. Tímto rozhodnutím se zároveň zrušuje rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu č. 135/98 ze dne 1. července 1998 č. j. 17150/98/6000/1000, PID: MIPOX0055Z6J.

        Rozhodnutí nabylo právní moci dnem 23. listopadu 2010.Ministr:
Ing. Kocourek v. r.

MENU