366/2010 Sb.Vyhláška o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst

Částka: 133 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. prosince 2010 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 8. prosince 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 405/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
366

VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2010
o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství
odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška stanoví způsob rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst, pokud se odběratel a dodavatel nedohodli jinak.

        (2)  Tato vyhláška se nevztahuje na rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody mezi konečné spotřebitele podle jiného právního předpisu1).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Způsob rozdělení nákladů na dodávku tepelné energie
§ 4 - Zrušovací ustanovení
§ 5 - Účinnost
Zavřít
MENU