350/2010 Sb.Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011

Částka: 129 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. prosince 2010 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 26. listopadu 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 379/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2012
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
350

VYHLÁŠKA
ze dne 26. listopadu 2010
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011


        Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1

        Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2011 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

        Vyhláška č. 459/2009 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2010, se zrušuje.


§ 3

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Ministr:
Ing. Kalousek v. r.Příloha k vyhlášce č. 350/2010 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2011
Příloha PDF (231 kB)


MENU