349/2010 Sb.Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka: 128 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. prosince 2010 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 16. listopadu 2010 Nabývá účinnosti: 8. prosince 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 441/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
349

VYHLÁŠKA
ze dne 16. listopadu 2010
o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie


        Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 177/2006 Sb. a zákona č. 574/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6 odst. 1 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Vyhláška stanoví minimální účinnost užití energie

       a) při výrobě tepelné energie v
            1.  kotlích,
            2.  solárních kolektorech,
       b) při dodávce tepelné energie,
       c) při výrobě elektřiny v
            1.  parním bloku,
            2.  fotovoltaických článcích,
       d) v kombinované výrobě elektřiny a tepla v
            1.  soustrojí s plynovou turbínou,
            2.  souboru s plynovou a parní turbínou a spalinovým kotlem (dále jen „paroplynový cyklus“),
            3.  jednotce s pístovým motorem,
            4.  palivovém článku a
       e) v dalších zdrojích elektřiny a tepelné energie.

        (2)  Konkrétní způsob stanovení účinnosti užití energie v zařízeních pro výrobu elektřiny a tepelné energie je uveden v přílohách č. 1 až 16 k této vyhlášce.


§ 2

Minimální účinnost užití energie
při výrobě tepelné energie

        (1)  Minimální účinnost výroby tepelné energie v kotlích je účinnost výroby tepelné energie v kotli ηv podle příloh č. 1 a 2 k této vyhlášce a účinnost dodávky tepelné energie z kotelny, respektive ze zdroje tepelné energie ηd podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Minimální účinnost užití energie při výrobě tepelné energie
§ 3 - Minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny
§ 4 - Minimální účinnost užití energie při kombinované výrobě elektřiny a tepelné energie
§ 5 - Změny hodnot minimálních účinností
§ 6 - Stanovení minimální účinnosti užití energie
§ 7 - Přechodná ustanovení
§ 8 - Zrušovací ustanovení
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - Stanovení účinnosti výroby tepelné energie v kotlích
Příloha č. 2 - Minimální účinnost výroby tepelné energie pro palivové kotle
Příloha č. 3 - Minimální účinnost výroby tepelné energie éta pro spalinové kotle za plynovou turbínou
Příloha č. 4 - Stanovení účinnosti éta dodávky tepelné energie z kotelny, popř. ze zdroje tepelné energie
Příloha č. 5 - Minimální účinnost éta dodávky tepla z kotelny, resp. ze zdroje tepelné energie
Příloha č. 6 - Stanovení účinnosti éta výroby elektřiny v parním bloku
Příloha č. 7 - Minimální účinnost výroby elektřiny v parním bloku
Příloha č. 8 - Stanovení účinnosti výroby elektřiny v soustrojí s plynovou turbínou
Příloha č. 9 - Stanovení účinnosti výroby elektřiny v paroplynovém cyklu
Příloha č. 10 - Minimální účinnost výroby elektřiny v soustrojí s plynovou turbinou a v paroplynovém cyklu
Příloha č. 11 - Stanovení účinnosti výroby elektřiny v jednotce s pístovým motorem
Příloha č. 12 - Minimální účinnost výroby elektřiny v jednotce s pístovým motorem
Příloha č. 13 - Účinnost výroby energie v palivovém článku Epc
Příloha č. 14 - Stanovení účinnosti výroby elektrické energie fotovoltaického článku
Příloha č. 15 - Minimální účinnost éta solárního kolektoru
Příloha č. 16 - Základní postupy stanovení minimální účinnosti
Zavřít
MENU