346/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 127 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. prosince 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. listopadu 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU