345/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 127 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. prosince 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. listopadu 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
345

ZÁKON
ze dne 12. listopadu 2010,
kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách
a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        V § 20 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 98/2001 Sb., zákona č. 104/2001 Sb. a zákona č. 170/2001 Sb., se částka „900 000 Kč“ nahrazuje částkou „855 000 Kč“ a částka „250 000 Kč“ se nahrazuje částkou „237 500 Kč“.


Čl. II
Účinnost

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

MENU