324/2010 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů

Částka: 118 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. listopadu 2010 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 19. listopadu 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
324

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 19. listopadu 2010
o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů


        Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje s účinností od 1. ledna 2011 aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů.

        TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 7. vydání 2010, česká verze 2011 je systém pro popis anatomického rozsahu nemocí založený na určení tří složek:

T - rozsah primárního nádoru,
N - nepřítomnost či přítomnost a rozsah metastáz v regionálních mízních uzlinách,
M - nepřítomnost či přítomnost vzdálených metastáz.
Přiřazením číslice k těmto třem složkám je udán rozsah zhoubného nádoru.
. . .

Zavřít
MENU