318/2010 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví forma evidence provozních a lokalizačních údajů a způsob jejího předávání Českému telekomunikačnímu úřadu

Částka: 117 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. listopadu 2010 Autor předpisu: Český telekomunikační úřad
Přijato: 12. listopadu 2010 Nabývá účinnosti: 9. prosince 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 374/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
318

VYHLÁŠKA
ze dne 12. listopadu 2010,
kterou se stanoví forma evidence provozních a lokalizačních údajů
a způsob jejího předávání Českému telekomunikačnímu úřadu        Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 97 odst. 12 zákona, ve znění zákona č. 153/2010 Sb.:

§ 1

Forma předávané evidence

        Podnikatel předává evidenci provozních a lokalizačních údajů vedenou podle § 97 odst. 10 zákona Českému telekomunikačnímu úřadu v elektronické formě na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze této vyhlášky.


§ 2

Způsob předávání evidence

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Forma předávané evidence
§ 2 - Způsob předávání evidence
§ 3 - Účinnost
Příloha - Počet případů poskytnutých provozních a lokalizačních údajů za období 1.ledna 20xx - 31.prosince 20xx
Zavřít
MENU