313/2010 Sb.Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Částka: 115 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. listopadu 2010 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 3. listopadu 2010 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
313

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. listopadu 2010
o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy


        Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:


§ 1

Ocenění v oblasti školství,
mládeže a tělovýchovy

        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) může udělovat tato ocenění:

a)   Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

b)   Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů,

c)   Plaketu Jana Ámose Komenského,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Ocenění v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy
§ 2 - Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
§ 3 - Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů
§ 4 - Plaketa Jana Ámose Komenského
§ 5 - Cena Milady Paulové
§ 6 - Evropská jazyková cena Label a ocenění Evropský učitel jazyků
§ 7 - Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za práci s dětmi a mládeží
§ 8 - Čestné uznání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za práci s dětmi a mládeží
§ 9 - Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro nejlepší sportovce
§ 10 - Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy „Fair Play“
§ 11 - Účinnost
Zavřít
MENU