290/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 108 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. října 2010 Autor předpisu: Ministerstvo obrany
Přijato: 13. října 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
290

VYHLÁŠKA
ze dne 13. října 2010,
kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb.,
o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí
a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo obrany stanoví podle § 93 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:

Čl. I

        Vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 456/2002 Sb., vyhlášky č. 69/2008 Sb. a vyhlášky č. 334/2008 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g).

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU