289/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb.

Částka: 108 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. října 2010 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. září 2010 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 426/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. února 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
289

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. září 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb.,
o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému,
ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb.        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 1 a 10 zákona:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU