289/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb.

Částka: 108 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. října 2010 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. září 2010 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU