288/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností

Částka: 108 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. října 2010 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. září 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
288

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. září 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb.,
o obsahových náplních jednotlivých živností        Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb.:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, se mění takto:

        1.  V § 1 písm. d) se za slovo „jednotlivých“ vkládá slovo „oborů“.

        2.  V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Galvanizérství, smaltérství“ ve sloupci Obsahová náplň živnosti v odstavci prvním na konci věty první se slova „a žárovými a plasmovými nástřiky kovových i nekovových materiálů“ zrušují a v odstavci druhém na konci věty první se doplňují slova „a žárové nebo plazmové nástřiky kovových i nekovových materiálů“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU