285/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění vyhlášky č. 65/2010 Sb.

Částka: 106 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. října 2010 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 30. září 2010 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 541/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
285

VYHLÁŠKA
ze dne 30. září 2010,
kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb.,
o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách
financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady),
ve znění vyhlášky č. 65/2010 Sb.        Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 37j odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 7/2005 Sb.:


Čl. I

        Bod 10 přílohy č. 5 k vyhlášce č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění vyhlášky č. 65/2010 Sb., zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU