284/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2006 Sb., o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného

Částka: 106 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. října 2010 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. září 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 307/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
284

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. září 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 172/2006 Sb.,
o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky
nebo na daňové území České republiky dovezeného        Vláda nařizuje podle § 5 odst. 4 zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

        V § 1 nařízení vlády č. 172/2006 Sb., o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného, se částka „0,33 Kč“ nahrazuje částkou „0,40 Kč“.


Čl. II

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU