267/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů

Částka: 099 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. září 2010 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 9. září 2010 Nabývá účinnosti: 20. září 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
267

VYHLÁŠKA
ze dne 9. září 2010,
kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 24 odst. 1 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 227/2003 Sb. a zákona č. 148/2010 Sb.:

Čl. I

        V příloze č. 4 k vyhlášce č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, se doplňují položky T. a U., které znějí:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU