260/2010 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 27. července 2010 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 399 odst. 2 části věty druhé za středníkem zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Částka: 096 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 10. září 2010 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 27. července 2010 Nabývá účinnosti: 10. září 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU