244/2010 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 8. července 2010 ve věci návrhu na zrušení § 57 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině

Částka: 087 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 20. srpna 2010 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 8. července 2010 Nabývá účinnosti: 31. prosince 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU