241/2010 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 1. července 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 084 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 17. srpna 2010 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 1. července 2010 Nabývá účinnosti: 31. března 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU