227/2010 Sb.Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí

Částka: 078 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. července 2010 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 28. června 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
227

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 28. června 2010
o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí


        Vláda nařizuje podle § 346 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:

§ 1

        Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje u zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí (dále jen „zaměstnanec v zahraničí“)

       a) sjednání délky pracovního poměru na dobu určitou na dobu vyslání na práci v zahraničí,
       b) prodlužování pracovního poměru na dobu určitou na dobu vyslání k výkonu práce v zahraničí a
       c) odchylné rozvržení pracovní doby v zahraničí ve vztahu ke dnům pracovního klidu.

§ 2

        Trvání pracovního poměru na dobu určitou2) s přijímanou fyzickou osobou, jejíž pravidelné pracoviště má být v zahraničí, je možné sjednat na dobu vyslání k výkonu práce v zahraničí, nejdéle však na 5 let; tuto dobu je možné smluvně prodlužovat, nejdéle však celkem o 5 let.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Zavřít
MENU