223/2010 Sb.Nařízení vlády o katalogu prací vojáků z povolání

Částka: 076 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. července 2010 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. června 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 332/2014 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2015
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
223

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. června 2010
o katalogu prací vojáků z povolání


        Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:

§ 1

        Tímto nařízením se stanoví katalog prací vojáků z povolání a způsob zařazení prací vojáků z povolání do platových tříd.


§ 2

        (1)  Práce vojáků z povolání, která spočívá v

       a) plnění výcvikových úkolů v rámci vojenských jednotek, odborné a speciální přípravě pod vedením a odborným dohledem nebo ve výkonu samostatných odborných činností při nácviku specializovaných činností při zajišťování provozu vojenské techniky pod vedením a odborným dohledem, je zařazena do páté platové třídy,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Příloha - Katalog prací vojáků z povolání
Zavřít
MENU