177/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění vyhlášky č. 405/2008 Sb.

Částka: 061 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. června 2010 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 24. května 2010 Nabývá účinnosti: 4. června 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 25/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. února 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
177

VYHLÁŠKA
ze dne 24. května 2010,
kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků,
údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů,
ve znění vyhlášky č. 405/2008 Sb.        Ministerstvo zdravotnictví po projednání s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem financí stanoví podle § 114 odst. 3 a k provedení § 80 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech):
Čl. I

        Příloha č. 2 k vyhlášce č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU