162/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 057 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 26. května 2010 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 17. května 2010 Nabývá účinnosti: 1. června 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
162

VYHLÁŠKA
ze dne 17. května 2010,
kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 206/2009 Sb.:

Čl. I

        Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb. a vyhlášky č. 239/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V příloze č. 1 části I písm. b) se na konci bodu 6 středník nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 7, který zní:

    „7.
stanovení jídelního plánu s každodenním podáváním stravy zvláštního složení, množství nebo četnosti, popřípadě léčebných nutričních doplňků;“.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU