139/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 051 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. května 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. dubna 2010 Nabývá účinnosti: 20. května 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU