113/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení

Částka: 041 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. dubna 2010 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. března 2010 Nabývá účinnosti: 7. května 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 345/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 10. listopadu 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Opraveno sdělením MV z částky rs42/2010 Sb.

113

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. března 2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 12 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, se mění takto:

1

V poznámce pod čarou č. 1 se na nový řádek doplňuje věta Směrnice Komise 2009/26/ES ze dne 6. dubna 2009, kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení..

2

Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 266/2009 Sb.

Technické požadavky, zkušební postupy a postupy posuzování shody námořních zařízení

Příloha PDF (3830 kB)
3

V příloze č. 2 označení přílohy umístěné v pravém horním rohu první stránky přílohy zní: Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 266/2009 Sb..

4

V příloze č. 3 označení přílohy umístěné v pravém horním rohu první stránky přílohy zní: Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 266/2009 Sb..

5

V příloze č. 4 označení přílohy umístěné v pravém horním rohu první stránky přílohy zní: Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 266/2009 Sb..

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

v z. PhDr. Kohout v. r.

Ministr dopravy:

Ing. Slamečka v. r.

Zavřít
MENU