113/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení

Částka: 041 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. dubna 2010 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 29. března 2010 Nabývá účinnosti: 7. května 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 345/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 10. listopadu 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs42/2010 Sb.

113

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. března 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení


        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 12 zákona:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, se mění takto:

        1.  V poznámce pod čarou č. 1 se na nový řádek doplňuje věta „Směrnice Komise 2009/26/ES ze dne 6.  dubna 2009, kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení.“.

        2.  Příloha č. 1 zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU