105/2010 Sb.Vyhláška o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)

Částka: 038 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. dubna 2010 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 2. dubna 2010 Nabývá účinnosti: 1. května 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
105

VYHLÁŠKA
ze dne 2. dubna 2010
o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů, k provedení § 16 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích:

§ 1

        Plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) je stanoven v příloze této vyhlášky.


§ 2

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2010.


Ministr:
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Příloha - Plán přidělení kmitočtových pásem - část 1.
Zavřít
MENU