100/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

Částka: 037 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. dubna 2010 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. března 2010 Nabývá účinnosti: 15. dubna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
100

ZÁKON
ze dne 17. března 2010,
kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

        Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, se mění takto:

        1.  V § 64 odst. 1, § 65 odst. 3 a 4 a § 66 odst. 3 se slova „12 měsíců“ nahrazují slovy „2 let“.

        2.  V § 66 odst. 2 a v § 68 odst. 2 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje číslem „15“.

        3.  V § 67 se slova „do 12 měsíců“ nahrazují slovy „nejpozději do 2 let“.

        4.  V § 68 odst. 1 a 2 se na konci textu úvodní části ustanovení doplňuje slovo „nejpozději“.

        5.  V § 68 odst. 1 písm. a) se číslo „2“ nahrazuje číslem „14“.

        6.  V § 68 odst. 1 písm. b) se číslo „4“ nahrazuje číslem „16“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU