97/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 036 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. dubna 2010 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. března 2010 Nabývá účinnosti: 27. dubna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
97

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. března 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb.,
o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace
nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek,
ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 111 odst. 12 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění nařízení vlády č. 578/2004 Sb., nařízení vlády č. 338/2006 Sb. a nařízení vlády č. 68/2008 Sb., se mění takto:

        1.  § 2 včetně poznámek pod čarou č. 2, 3, 7 a 8 zní:

㤠2

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU